Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//aristotelik (7)


Pa so se    aristoteliki    s tem strinjali?
   Aristoteliki    so učili, da je - ravno nasprotno -
očitno, da čas vendarle lahko merimo, so    aristoteliki    iz tega sklepali, da čas obstaja tudi
places>, morda nehote pod vplivom    aristotelikov    - negibna:
Morda je bil ta učenjak kak    aristotelik   , čeprav Aristotel sam verjetno ne bi
četudi so tako učili takrat nazadnjaški    aristoteliki   , kajti tudi moderna kozmologija domneva,
Renesančni    aristoteliki    in inkvizitorji in žal tudi večina