Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//aristokratija (4)


kraljestvo; če je več takih, pa se imenuje    aristokratija   
»O človeku, ki ustreza    aristokratiji   , smo že razpravljali in ga upravičeno
Torej poskusimo pokazati, kako se iz    aristokratije    razvije timokratija.
državna ureditev je potemtakem sredi med    aristokratijo    in oligarhijo?«