Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//arijski (2)


krepost kakšne dame popustila in od tod    arijski    videz.
Panteon, ki je nastal najbrž ob zlitju    arijske    in dravidske kulture nekje 1500 let