Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//arhivirati (1)


otrokom in staršema bi morali snemati ter    arhivirati   , da bi lahko naknadno nadzorni organ