Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//arhikulturen (1)


enega od reliktov naše ne preobilne    arhikulturne    dediščine.