Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//arhetip (2)


Veliko Materjo in nasploh izrazit materinski    arhetip   , kakor tudi želja, da bi bila posrednica,
verovanja, besede in simboli, nezavedni    arhetipi   , celo naše vztrajne fantazme, na primer