Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//arhaičen (7)


vsebovala še mnogo nepotrebnih besed in    arhaičnih    oblik, ki so jih nameravali pozneje
pravilo je omogočilo, da so uničili mnogo    arhaičnih    oblik.
izredne črke ali pa se je obdržala    arhaična    oblika.
skozi sodobno Ameriko, jutri skozi    arhaični    Sudan.
pobegniti, sem se zastrmel v tisto    arhaično    grozo.
Bila je    arhaičen    tip ženske, ki jo vodijo prabitne sile,
Bila je kot nekaj    arhaičnega   , kot da ne sodi na ta planet.