Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//argumentirano (2)


O tem zelo kompleksno in skrbno    argumentirano    govori njegovo delo Človeški ciklus,
javnosti dovolj slikovito, jasno in    argumentirano    predstaviti in prikazati.