Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//argumentacija (7)


Omenil sem že, da je pri Newtonu    argumentacija    za absolutni čas vzporedna argumentaciji
argumentacija za absolutni čas vzporedna    argumentaciji    za absolutni prostor, in nasploh bi
ampak post festum razlaga fizikalne    argumentacije   , ki je od teologije metodološko neodvisna),
stari silogizmi, tudi ta antropična    argumentacija    za velikost vesolja vodi k sklepu prek
Cosmological Principle, 1986) k tej    argumentaciji    dodajata:
Vseeno pa navedeni    argumentaciji    manjka še nekaj, tudi če je ne razumemo
evolucijska teorija za prepričljivo    argumentacijo    zahteva realnost fosilov izumrlih živih