Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//argument (72)


intelektualec pobijal v debati, na zvite    argumente   , ki jih ne bo mogel razumeti, kaj šele
napak, ne razumeš najpreprostejših    argumentov   , če so sovražni Partiji; da ti je zoprn
je, oziroma si je lahko predstavljal    argumente   , ki so dokazovali njegov neobstoj,
je pomislil na neodgovorljive, nore    argumente   , s katerimi ga bo O'Brien uničil.
je inteligentnejši od tebe, ki tvoje    argumente    zvesto posluša, potem pa kratko in
Slabotno, brez    argumentov   , brez nečesa, kar bi ga bilo podpiralo,
absurdnost, ni mogel podpreti razumen    argument   , ker za kaj takega ni bilo na voljo
LJUBLJANA, 18. maja - Najpogostejši    argument    zagovornikov 68. člena ustave - ta
Gospod de Faverges ni odgovoril na ta    argument   , marveč je obsodil dela, ki se posmehujejo
Zdravnik je pretehtal vse    argumente    in obžaloval svojo slabost.
   Argument    ji je bil všeč.
prišlo na misel, da bi lahko dobil    argumente    pri Spinozi, in pisal je Dumouchelu,
Tako sta premlevala ene in iste    argumente   , pri čemer je vsakdo preziral mnenje
In ko je možu v sutani zmanjkalo    argumentov   , je vzkliknil:
»Lej, lej,« si je rekel Pécuchet, »   argument    je isti kot pri mučencih: doktrina
tolmačenja v kafirskem primeru iščejo le    argumente    za potrditev svoje kulturne superiornosti.
čeprav so na voljo še tako racionalni    argumenti    od Galileja do Einsteina in tudi zadnjih
impresivnejše, bolj dokazljive z logiko in    argumenti   .
predstaviti kot smotrno z vsemi tistimi    argumenti   , ki so skoraj potešili celo moje okolje.
vzklikali Kartezijevi kritiki: to je krožni    argument   , petitio principii! ...
ali je to zaznavno dejstvo sploh kak    argument    za filozofsko trditev, da v svojem
zaznavno izkušena, vendarle pomanjkljiv    argument    za zanikanje jaza, čeprav je kot prispodoba
lepo zgodbico in z njo budizem kot    argument    v svojem dokazovanju, da jaza ni, da
in preveč zainteresiran način v svoj    argument    prek Hardingove zgodbice vprežeta budizem.
hemisferah načelno možna, in kot    argument    navaja znamenit primer iz nevrokirurgije,
To trditev podkrepi s pragmatičnim    argumentom   , da je treba pri vprašanju preživetja
način kot točka v geometriji - ni pravi    argument    za realno bivanje časa; čas je namreč
njegovo bivanje ni merjeno s časom:    argument    za to je, da od časa tudi ničesar ne
Morda je to nov    argument    za trditev, da čas in prostor nista
se v umetnostni zgodovini kot glavni    argument    za povezavo med Kristusovim križanjem
Pa je Newton navedel kak prepričljiv    argument    za obstoj absolutnega časa?
Neposrednega    argumenta    pravzaprav ni navedel, je pa dokazoval
prav razumem, je imel Newton tehtne    argumente    za obstoj absolutnega prostora, ki
Newtonov glavni    argument    za obstoj absolutnega prostora so sile,
Žal mi    argument    še vedno ni povsem jasen.
Zdaj mi je Newtonov    argument    za obstoj absolutnega prostora že malo
zgolj domnevna in da ne daje zadostnega    argumenta    za postuliranje absolutnega prostora,
posredno tudi časa navajal fizikalne    argumente   , drugačen pa je Kantov argument za
fizikalne argumente, drugačen pa je Kantov    argument    za trditev, da obstaja prostor neodvisno
Si kdaj slišal za Kantov    argument    ”leve roke“?
Toda vrniva se zdaj h Kantovemu    argumentu   : dejstvo, da med predmeti najdemo enantiomorfe,
Vidiš, prav to je bistvo Kantovega    argumenta   .
relacionističnega ugovora proti Kantovemu    argumentu    in nasploh proti substantivizmu prostora.
prostora posegajo v veljavnost Kantovega    argumenta    leve roke, zato ga je treba ustrezno
stališča je glavni problem Kantovega    argumenta    v tem, da je neki predmet lahko enantiomorf
No, če se vrnem h Kantovemu    argumentu    - enantiomorfizem je predmetna lastnost,
Shape of Space, 1994] zagovarja Kantov    argument    ”leve roke“, vendar ga posploši tudi
Nerlich je prenovil Kantov    argument    s posodobljeno trditvijo, da ima vsak
evklidske geometrije“, se ujameš v krožni    argument   .
Kateri    argument    pa preostane substancialni teoriji,
reductio ad absurdum z naslednjim    argumentom   : predpostavimo, da je nebo neskončno
prejšnjega ”negativnega“, logičnega    argumenta    za obstoj neskončnega prostora preide
”pozitivnemu“, pravzaprav teološkemu    argumentu    za obstoj neštetih svetov v neskončnem
Filozofija narave je teološke    argumente    opustila šele z Galilejem in Newtonom
predhodnika, Kuzanski in Kopernik, teološke    argumente    še uporabljala kot enakovredne ali
neskončnosti vesolja navajal tudi teološke    argumente    - kateri je pravzaprav glavni teološki
kateri je pravzaprav glavni teološki    argument    za neskončno vesolje?
Najpogostejši filozofski    argument    proti panteizmu je bil ravno ugovor,
Zato so njegovi    argumenti    proti svobodi povsem deterministični,
Poleg tega je pomemben    argument    za razvoj vesolja tudi ”globinska“
ugovor je prekratek, saj obstaja vrsta    argumentov    za dobro ubranost tudi na področju
Še več,    argument   , da v Vesolju zaradi njegove ogromnosti
Kanitscheider poudarja, da antropični    argument    ”daje le logično povezavo med sámozavedanjem
navaja vrsto bolj ali manj sprejemljivih    argumentov   , začenši s pragmatičnim, češ da je
pristojno ministrstvo soočilo svoje    argumente    z vašimi.
Tu    argument   , da se je točka že začela, nič ne šteje,
dogovarjati, usklajevati, poslušati    argumente   .
pripomb opredeli in jih s strokovnimi    argumenti    sprejme ali zavrne.
in vam kot taki zavajajoče pomenijo    argumente   , da je takšna splošna svetovna ureditev
pripomb opredeli, seveda s strokovnimi    argumenti    sprejme ali zavrne".
resno pristopimo in da res poslušamo    argumente   .
pestmi, razen tistih, ki so mu z močjo    argumentov    in besed dorasli.