Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//arest (5)


Mlade in bolj sumljive smo stlačili v    areste   , že zaradi preventive, tako je praktično...
Opa, tovariši, v    arest    pa ne grem več, tudi denarja nimam
se za nekaj časa dal zapreti v kak    arest   .
Tisti    arest    v Boa Visti je bil zame eden najpomembnejših
Zaradi tistega    aresta   , ki mu je bilo verjetno namenjeno tisto