Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//arbitraren (1)


aposteriornimi trditvami v znanosti precej    arbitrarna   .