Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//arbitražen (1)


upošteva niti stališč Badinterjeve    arbitražne    komisije.