Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//aranžirati (3)


bicikel prislonili ob landrover, ga    aranžirali   , naju za povrh oba hoteli poškropiti
so ga ponujale tropske tržnice, ga    aranžiral   , kot sem videl to storiti za najvišje
zakonske zveze sosednjih ljudstev navadno    aranžirane   .