Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//arabščina (2)


prišla v Collège de France na predavanje    arabščine   ; profesor je bil začuden, ko je zagledal
uporabljajo roke, vmes vpletajo stavke v    arabščini    in kličejo brate v Jemenu, Libiji,