Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//apriornost (5)


na primer, da mi pojasnite odnos med    apriornostjo    in strukturo prostora in časa.
približal, ko si spraševal o odnosu med    apriornostjo    in strukturo prostora in časa: gre
mislil vprašati ravno to: ker je Kant o    apriornosti    prostora pisal še pred odkritjem neevklidskih
šibkejše od Kantovega prepričanja v njuno    apriornost    in nujnost.
”fizikaliziran“, ostaja pa aprioren; prav    apriornost    načela je še posebej sporna za nekatere