Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//apriorno (1)


potegnejo ločnico med aposteriornim in    apriornim    nekje med fiziko in matematiko oziroma