Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//apriorizem (2)


zavračal kantovski transcendentalni    apriorizem    in se zavzemal za aposteriorno pojmovanje
kritiziral Kantov transcendentalni    apriorizem   ; logični pozitivisti so trdili, da