Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//apriori (1)


pozitivisti so trdili, da sintetični    apriori    ne obstaja in da so apriorni samo analitični