Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//apoteoza (1)


pravljična igra v več dejanjih s človekom za    apoteozo   .