Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//apostolov (2)


   Apostolove    pravice
   Apostolova    skrb za svetost kristjanov