Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//apostol (118)


Imena dvanajsterih    apostolov    pa so: prvi Simon, ki se imenuje Peter,
je dvanajst, katere je imenoval tudi    apostole   , da bi bili pri njem in bi jih pošiljal
   Apostoli    se zberejo pri Jezusu in mu poročajo
izbral dvanajst, katere je imenoval tudi    apostole   :
   Apostoli    so se vrnili in mu pripovedovali o
Poslal bom k njim preroke in    apostole   .
   Apostoli    so rekli Gospodu:
Ko je prišla ura, je z    apostoli    sédel k mizi.
druge žene, ki so to pripovedovale    apostolom   .
Še prej je    apostolom   , ki si jih je bil izbral, dal naročila
   Apostoli    izvolijo Judovega naslednika
Matija in pridružili so ga enajstim    apostolom   .
Rekli so Petru in drugim    apostolom   :
Bili so stanovitni v nauku    apostolov    in bratskem občestvu, v lomljenju kruha
je v duši navdajal strah, zakaj po    apostolih    se je dogajalo veliko čudežev in znamenj.
   Apostoli    so z veliko močjo pričevali o vstajenju
izkupiček ter ga polagali k nogam    apostolov   ; in sleherni je od tega dobil, kar
Jožef, levít, po rodu s Cipra, ki so ga    apostoli    klicali Bárnaba (to v prevodu pomeni
prinesel denar ter ga položil k nogam    apostolov   .
del pa je prinesel in položil k nogam    apostolov   .
Po rokah    apostolov    se je dogajalo veliko znamenj in čudežev
   Apostoli    v ječi in spet na prostosti
Prijeli so    apostole    in jih vrgli v mestno ječo.
je ponoči odprl vrata ječe, popeljal    apostole    na prostost in jim rekel:
   Apostoli    so ubogali in zarana šli v tempelj
   Apostoli    pred vélikim zborom
Izraelovih sinov; poslali so v ječo, da bi    apostole    privedli prednje.
Stražarji so šli, vendar v ječi niso našli    apostolov   .
odšel poveljnik s stražarji in privedel    apostole   , vendar ne s silo; bali so se ljudi,
Pripeljali so    apostole    in jih postavili pred véliki zbor.
Peter in    apostoli    pa so odgovorili z besedami:
Vêlel je, naj    apostole    za nekaj časa pošljejo ven.
Poklicali so    apostole   , jih dali pretepsti in jim zabičali,
In    apostoli    so zapustili véliki zbor, veseli, da
Predstavili so jih    apostolom    in ti so med molitvijo položili nanje
Vsi razen    apostolov    so se razkropili po krajih Judeje in
   Apostoli    v Jeruzalemu so slišali, da je Samaríja
Ko je Simon videl, da    apostola    s polaganjem rok delita Svetega Duha,
zanj zavzel Bárnaba in ga predstavil    apostolom   .
   Apostoli    in bratje, ki so prebivali v Judeji,
razdor: eni so držali z Judi, drugi z    apostoloma   .
Judje s svojimi voditelji namenili, da    apostola    mučijo in kamenjajo.
   Apostola    sta to zvedela, zato sta se zatekla
Ko sta    apostola    Bárnaba in Pavel to slišala, sta raztrgala
Zbor    apostolov    v Jeruzalemu
Bárnaba in še nekateri drugi odpotujejo k    apostolom    in starešinam v Jeruzalem, da bi razjasnili
Jeruzalem, jih je sprejela Cerkev z    apostoli    in starešinami in poročali so, kaj
   Apostoli    in starešine so se zbrali, da bi presodili
Tedaj so    apostoli    in starešine z vso Cerkvijo sklenili,
»Mi,    apostoli    in starešine, vaši bratje, pozdravljamo
držijo navodil, ki so jih sprejeli    apostoli    in starešine v Jeruzalemu.
služabnik Kristusa Jezusa, poklican za    apostola   , odbran za oznanjevanje božjega evangelija,
Kolikor sem    apostol    za pogane, častno spolnjujem svojo
Júnija, moja rojaka in sojetnika, odlična    apostola   , ki sta bila že pred mano v Kristusu.
Pavel, po božji volji poklican    apostol    Kristusa Jezusa, in brat Sostén božji
Poslanstvo    apostolov   
Občutek imam namreč, da je Bog nas    apostole    postavil na zadnje mesto, kakor da
Mar nisem    apostol   !
Če nisem    apostol    drugim, sem pa vendar vam.
vzeti žensko kot sestro, kakor drugi    apostoli    in Gospodovi bratje in Kéfa?
Bog v Cerkvi postavil, pa so: prvič    apostoli   , drugič preroki, tretjič učitelji,
So mar vsi    apostoli   ?
Nato se je prikazal Jakobu, potem vsem    apostolom   .
Jaz sem namreč najmanjši izmed    apostolov    in nisem vreden, da bi se imenoval
in nisem vreden, da bi se imenoval    apostol   , ker sem preganjal božjo Cerkev.
Pavel, po božji volji    apostol    Kristusa Jezusa, in brat Timótej božji
Pavel in lažni    apostoli   
v ničemer ne zaostajam za vélikimi    apostoli   .
Taki so namreč lažni    apostoli   , nepošteni delavci, ki si nadevajo
delavci, ki si nadevajo krinko Kristusovih    apostolov   .
Pavel trpi kot    apostol   
nisem v ničemer zaostal za vélikimi    apostoli   , čeprav nisem nič.
Tista znamenja, ki so znamenja    apostola   , to je znamenja, čudeži in moči, so
Pavel,    apostol    ne po človeški pobudi ne po človeškem
Kako je Pavel postal    apostol   
Jeruzalem nisem šel k tistim, ki so bili    apostoli    pred mano, temveč sem se nemudoma odpravil
Nobenega drugega    apostola    nisem videl, samo Jakoba, Gospodovega
Drugi    apostoli    sprejmejo Pavla
Pavel, po božji volji    apostol    Kristusa Jezusa, svetim, ki so v Efezu,
Sezidani ste na temelju    apostolov    in prerokov.
zdaj po Duhu razodel svojim svetim    apostolom    in prerokom.
In on je dal, da so nekateri    apostoli   , drugi preroki, spet drugi evangelisti,
Pavel, po božji volji    apostol    Kristusa Jezusa, in brat Timótej svetim
uveljavili svoj ugled kot Kristusovi    apostoli   , ampak smo nastopali med vami z vso
Pavel,    apostol    Kristusa Jezusa po naročilu Boga, ki
sem bil jaz postavljen za glasnika in    apostola    - resnico govorim, ne lažem - za učitelja
Pavel, po božji besedi    apostol    Jezusa Kristusa, da oznanjam obljubljeno
sem bil jaz postavljen kot glasník,    apostol    in učitelj.
Pavel, božji služabnik in    apostol    Jezusa Kristusa, poslan, da bi tisti,
Peter,    apostol    Jezusa Kristusa, izvoljenim, razkropljenim
Simon Peter, služabnik in    apostol    Jezusa Kristusa, vam, ki ste po pravičnosti
Odrešenika, ki so jo oznanjali vaši    apostoli   .
besede, ki so vam jih prej povedali    apostoli    našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Preskusil si tiste, ki sebe imenujejo    apostole   , pa niso, in si v njih odkril lažnivce.
Razveselite se nad tem mestom, nebesa, sveti,    apostoli    in preroki, ker je Bog uresničil nad
dvanajst imen dvanajstih Jagnjetovih    apostolov   .
otrokom, naj kresove zažgo slovanskim    apostolom    na čast.
posluša množica; ali ob jezeru, med    apostoli   , ki vlečejo mreže; potem na oslici,
enobistvenostjo; ko je Jezus obhajal z    apostoli   , je imel telo v roki in glavo v ustih.
spisa nastopi sam Najnesrečnejši, ”   apostol    tuge, nemi prijatelj bolečine, nesrečni
ljubezen, kot se je zgodilo na primer    apostolu    Pavlu.
medtem ko pod njim mirno spijo njegovi    apostoli   , razen enega, verjetno Petra, ki je
oblačila, v katerega je ovit speči    apostol   , pa vse do temne, zelenorjave barve
ko so spodaj na zemlji ostali osupli    apostoli    in, povsem spredaj, najbližji nam,
stojita človeka, ločena od skupine    apostolov   , ki se pogovarjata in, kot kaže, se
navedel), med drugim v znanem stavku    apostola    Pavla: ”
odrešenje, tako da se je Bog razodel    apostolom    po Kristusovem duhu, kakor se je bil
Kristusu, ampak da se je Bog razodel    apostolom    po Kristusu; da je Kristus Pot življenja
naravo“ in da se je po njem ”Bog razodel    apostolom   “ - torej je bil Kristus velik prerok,
je zares vpeljal Kristus ali Njegovi    apostoli    (kar je dvomljivo), so bili vpeljani
da so navzlic iskrenemu prepričanju    apostolov    evangeljska poročila o prikazovanjih
judovsko tradicijo, v Apd 15,2 pa beremo o    apostolih    in starešinah.
V 1 Kor 9,5 najdemo omembo drugih    apostolov    in Gospodovih bratov, toda Gospodovi
Gospodovih bratov, toda Gospodovi bratje in    apostoli    niso iste osebe.
ene omembe, da je bil Jakob potujoči    apostol   .
zato v krščanskem izročilu ne velja za    apostola   , saj izraz apostolos pomeni nekoga,
Če je neodvisno misleči misijonarski    apostol   , kot je bil Pavel, čutil, da je za
so širili evangelij in delovali kot    apostoli    ali misijonarji, Jakob pa je delil