Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//aposteriorno (1)


epistemologi praviloma potegnejo ločnico med    aposteriornim    in apriornim nekje med fiziko in matematiko