Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//aposterioren (5)


prostora‐časa apriorna (transcendentalna) ali    aposteriorna    (izkustvena), se relativnost odloča
prostora‐časa apriorna (transcendentalna) ali    aposteriorna    (izkustvena)?
transcendentalni apriorizem in se zavzemal za    aposteriorno    pojmovanje prostora‐časa, s katerim
stališčem, da je meja med apriornimi in    aposteriornimi    trditvami v znanosti precej arbitrarna.
medtem ko so vsi sintetični stavki    aposteriorni   , namreč izkustveni. (