Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//aporija (2)


McTaggartov paradoks podoben Zenonovim    aporijam   ?
kot so v grški filozofiji Zenonove    aporije    postavile zanimiva vprašanja, tudi