Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//apologija (1)


de Bonald je napisal dve deli katoliške    apologije   :