Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//apolitičen (1)


vero v neorganiziranem in še vedno    apolitičnem    hinduizmu.