Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//apofatizem (1)


O vzroku, počelu in enem, zelo približa mističnemu    apofatizmu   , tj. spoznanju nespoznavnosti Najvišjega.