Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//apofatik (1)


misli najdemo pri starih mistikih, ”   apofatikih   “.