Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//aplicirati (2)


postane še posebej nenavadna, če jo    apliciramo    na spominska izkustva, tj. na izkustva,
Če ”brezčasno teorijo časa“    apliciramo    na vesolje kot celoto, torej dobimo