Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//apetit (2)


možnost, da bi kapital imel prevelike    apetite    in možnost poseganja v ta prostor.
strani pa omejuje morebitne prevelike    apetite    lastnikov teh stanovanj.