Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//apertizacija (1)


hrane z vročino, ki se po njem imenuje    apertizacija   .