Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//apage (3)


»Takoj boš videl    apage   !« je zagrmel kovač, ga za tilnikom
»   Apage   !« je nehote zahropel kovač.
»Zdaj pa    apage   !« se je zarežal.