Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//anus (1)


organi so vhod ali vrata v ograji,    anus    je odlagališče smeti, noge in roke