Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//antropičen (59)


projekta idealnega Milana in njegove    antropične    geometrije.
alternativno razlago omogoča t. i. ”   antropično    načelo“, najprej pa poglejmo nekaj
in celotne dobre ubranosti uporabi ”   antropično    načelo“.
prvi formuliral in tudi poimenoval    antropično    načelo (1974), je to načelo postavil
poudarja privilegiranost naše - človeške, ”   antropične   “ - lokacije v nekem drugem pomenu,
epistemološke ”zanke“ (loop) formulira    antropično    načelo kot trditev, da ”mora biti tisto,
   Antropično    načelo pa ima že pri svoji prvi formulaciji
Šibko    antropično    načelo se glasi:
Močno    antropično    načelo pa pravi:
pripravljena sprejeti veljavnost šibkega    antropičnega    načela, čeprav mnogi pravijo, da gre
Cosmic Enigmas (1994) pravi, da je    antropično    načelo ”golo teleološko besedičenje“
Premislimo najprej šibko različico    antropičnega    načela.
kot dobri stari silogizmi, tudi ta    antropična    argumentacija za velikost vesolja vodi
Kljub temu pa se nam zdi, da    antropični    razlagi velikosti vesolja nekaj manjka.
Toda pri    antropičnem    načelu, predvsem pri šibkem, a tudi
In res,    antropično    načelo je smiselno le, če predpostavimo
Samo če je domena    antropičnega    načela mnoštvo vesolij (ensemble of
te predpostavke mnogih vesolij pa je    antropično    načelo res prazna tavtologija, kakor
   antropična    razlaga te ”neverjetno“ dobre ubranosti,
Smiselnost    antropične    razlage temelji na ”učinku opazovalne
Leslie ilustrira razlagalno funkcijo    antropičnega    načela z vrsto zgodbic, med katerimi
Analogno pri kozmološkem    antropičnem    načelu pojasnjujejo nam nedostopni
mnoštva svetov - ali jo razložimo z    antropičnim    načelom, ki pa ima razlagalno moč zgolj
adekvatna ilustracija razlagalne funkcije    antropičnega    načela, ker analogija med vesolji in
Naj se vrnem k    antropičnemu    načelu.
smislu bi lahko rekli, da je Carterjevo    antropično    načelo sintetično apriorno načelo kozmologije,
za Heinza Pagelsa, ki pravi, da je    antropično    načelo ”lenuhov pristop k znanosti“
Seveda    antropičnega    načela ne moremo izkustveno falsificirati,
prvotnega smisla Carterjevega močnega    antropičnega    načela.
so posledice takšne verzije močnega    antropičnega    načela potencialno preverljive <testable>.“
”soudeležnostno“ <participatory>    antropično    načelo, ki pa je, kot menita avtorja,
da mnogi sodobni kozmologi razumejo    antropično    načelo kot teleološko trditev, kar
Močno    antropično    načelo zadeva naš univerzum, šibko
Kartezija, dodane k formulaciji močnega    antropičnega    načela:
Toda pri Carterjevem    antropičnem    načelu ne gre za vzročni odnos, saj
Tudi Kanitscheider poudarja, da    antropični    argument ”daje le logično povezavo
dovolite še nekaj besed o analogiji    antropičnega    načela s Kartezijevim cogito ergo
   Antropično    načelo, vsaj v izvirni Carterjevi obliki,
Lahko rečemo, da    antropično    načelo ”stoji ali pade“ skupaj s hipotezo
opazovalne selekcije“, ki je bistvo    antropične    epistemološke zanke, prebira domeno
pravzaprav ni ničemur čuditi, če sprejmemo    antropično    razlago.
Pri    antropičnem    načelu je najtežje sprejemljiva predpostavka,
vesolij“ v kozmologiji predvsem zaradi    antropične    razlage dobre ubranosti našega vesolja,
in/ali metafiziki ter drugih vesolij v    antropičnih    variantah sodobne kozmološke fizike
sploh smiselno govoriti: saj ravno zato    antropično    kozmološko načelo išče podporo na primer
Še več:    antropično    načelo izgubi svojo razlagalno vrednost
V    antropičnih    razlagah ni uporaben kripkejanski ”aktualizem“
mnoštva vesolij - namreč zato, ker je za    antropične    razlage, ki hočejo biti striktno neteleološke
evolucijski teoriji živih bitij kakor pri    antropičnih    razlagah vesolja zgolj ”logične možnosti“
čer, na kateri po mojem mnenju nasede    antropično    načelo kot poskus razlage očitne dobre
razlika med evolucijsko biologijo in    antropično    kozmologijo: prva temelji na dostopnem,
ubranosti vesolja na eni strani in    antropično   , zgolj logično oziroma epistemološko
drugih vesolij, ki pa je za učinkovitost    antropičnega    načela nujna - potemtakem preostaja
omenjeni Heinz Pagels je pripomnil, da je ”   antropično    načelo največ, kolikor se morejo ateisti
mnoštva realnih svetov, tako kakor    antropična    ”naravna selekcija“, saj mu zadošča
Ko kritično presoja    antropično    načelo in predpostavko neskončnega
glavnem strinjam, čeprav za veljavnost    antropičnega    načela ni potrebno neskončno število
mnoštvu vesolij in z njo zavračate tudi    antropično    načelo ter se zavzemate za panteistično
In bi iznašel nekakšno ”   antropično    načelo“ in trdil, da ta sila mora