Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//antonim (1)


»Niso to samo sinonimi, ampak tudi    antonimi