Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//antinomija (1)


Pozneje je Kant s ”prvo    antinomijo    čistega uma“ pokazal, da sta obe