Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//antika (2)


ki sega tja do suženjskih uporov v    antiki   , je bil še globoko pod vplivom utopizma
poraja in nastaja v noči; zato so v    antiki    imenovali Noč plodno mater vseh reči