Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//anticipirati (1)


more nadomestiti, ampak jo kvečjemu    anticipirati   .