Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//antično (1)


dajejo pridih nečesa preroškega in    antičnega   , tako da delujejo kot portreti grških