Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//antičen (18)


Navznoter pa je vladal kot    antični    perzijski kralj, s trdo roko diktatorja,
Ta običaj je bil doma v    antičnem    času tudi med iranskimi ljudstvi, izpostavljanje
privoščijo na igrišču v Chitralu, je    antični    šport, izvirajoč bolj ali manj verjetno
ekspanzionizem dosegel svoj višek, so bile    antične    transportne poti po svileni cesti presekane.
Lov s sokoli je tod    antični    šport, cela, fina umetnost.
na strehi sveta, prepovedana dežela,    antična    Shangrila - mitična dežela harmonije,
Tibetanski    antični    mojstri so v dialektičnih debatah kmalu
   Antična    Java je bila dežela kmetov, ki so proizvajali
kot je to storilo z mano že toliko    antičnih    mojstrovin.
posebej, zdaj ti povem le, da so nekateri    antični    filozofi, recimo Heraklit, Alkmaion
Renesančna arhitektura je, sledeč    antičnemu    idealu vesoljne harmonije, skušala
zavzemal zanj, ampak je bil zadnji véliki    antični    filozof in obenem prvi, ki se je na
krščanskim pojmovanjem časa: klasični    antični    filozofi, Platon in Aristotel ter njuni
pa kompleksni... podobno kot v znanem    antičnem    paradoksu ”sorites“ (beseda po grško
štetjem, atomist in eden najpomembnejših    antičnih    filozofov narave, je v svoji véliki
pojmovanje popolnosti povsem nasprotno    antičnemu    in sholastičnemu: zanj je popolnost
vplivali tudi stoiki, ki so bili med    antičnimi    filozofi najbližji panteizmu.
   Antični    in renesančni Rim; ko si zvečer od