Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//antecedens (1)


povezuje protidejstvena implikacija,    antecedens    A in konsekvens B, sta (lahko)