Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//anomalija (4)


ob izjemnih primerih: iz izkustvenih    anomalij    so nastale relativnostna teorija, kvantna
kot dejansko nenevarno, kot nenavadno    anomalijo   .
liberalno dopuščamo še razširitev teh    anomalij    znotraj tega parka?
ustvaril v evropskih jezikih, ne vidim kot    anomalijo   .