Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//anketirani (6)


Kar 55,5 odstotka    anketiranih    meni, da ne bomo sprejeti zaradi političnih
Med 721    anketiranimi    se je sicer tehtnica nagnila v optimistično
boljšega leta, za tri odstotke manj    anketiranih    pričakuje, da bo to leto enako kot
slabše, kot so bile lani, le petina    anketiranih    pa pričakuje v tem letu boljše gospodarske
boljše razmere pričakovalo 37,3 odstotka    anketiranih   , kar je tudi najbolj optimističen podatek
razmere pričakovalo le 16,4 odstotka    anketiranih   , slabše 49,8 odstotka, leta 1997 je