Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//anketiranec (3)


Drnovška glasovalo kar trikrat več    anketirancev   .
Francetu Arharju, ki sta se na predlog    anketirancev    ta mesec skušala prebiti v Delovo elitno
Lani tak čas je 46,2 odstotka    anketirancev    pritrdilo, da bodo šli na dopust, leta