Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//anketiran (4)


je izvedla Delova agencija Stik, so    anketirani    razgrnili svoja splošna pričakovanja
novem letu razmeroma optimistična,    anketirani    večinsko (40,8 odstotka) pričakujejo,
K odgovorom na vprašanje, kako    anketirani    živijo danes, ni česa dodati, zanimiva
   Anketirani    so lahko našteli največ tri, seštevek