Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//anketen (1)


nagrajencev izmed 1017 pravilno izpolnjenih    anketnih    formularjev.