Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//anizotropija (4)


kot fizikalno osnovo usmerjenosti ali    anizotropije    časa.
Filozofija prostora‐časa] je vpeljal izraz    anizotropija    časa za strukturno specifičnost časa
da je rast entropije naravni vzrok    anizotropije    časa.
razlikoval med časovno usmerjenostjo (   anizotropijo   ) in časovnim redom, pri čemer topologija