Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//anizotropen (3)


specifičnost časa v odnosu do prostora: čas je    anizotropen   , kar pomeni, da ni izotropen, v vse
pa je intrinzično usmerjen - torej    anizotropen   .
strinjajo z Reichenbachom, da je čas    anizotropen   , namreč intrinzično usmerjen; tako