Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//animirati (1)


Vsa    animirana    telesa sprejemajo in posredujejo vpliv